top of page

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท HOTROCK 2018 จำกัด สำนักงานใหญ่ อยู่ที่ประเทศจีน ตั้งขึ้นในปี
2000 ตั้งอยู่ที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ด้วยพื้นที่ 117000
ตารางเมตร พนักงานทั้งหมด 500 คน รวมถึงวิศวกร 50 คน
โรงงานครอบคลุมพื้นที่กว่า 117000 ตารางเมตร

บริษัทของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง
บริษัทเราควบคุมดูแล Quality อย่างรอบด้ามาตรฐาน ISO 9001
บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการควบคุมและดำเนินการตามมาตรฐาน
คุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนรวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต
การประกอบ และการบริการหลังการขาย

S__21504106.jpg

SAGASONIC

บริษัทHOTROCK เป็นทั้งผู้ผลิตเองในประเทศไทยและนำเข้าจากบริษัทแม่ของเราที่ประเทศจีนโดยตรง ด้วยประสบการณ์และคุณภาพของบริษัทแม่ ที่มีมาถึง 20 ปี ทางบริษัทแม่ได้ส่งทีมวิศวกรและผู้บริหารมาดูแลที่ประเทศไทยคอยควบคุมฝ่ายผลิตให้ได้มาตรฐาน
44444444.jpg

© จักรยานไฟฟ้าSAKASONIC

bottom of page